Mecenat

Home/O firmie/Mecenat

Firma AKME wspiera fundacje oraz przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i sportowym na terenie całego kraju.

Fundacje

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
Fundacja im. prof. K. Michałowskiego
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
Fundacja Opieka i Troska
Fundacja Słoneczko
Fundacja Synapsis, Warszawa
Fundacja Zdążyć z Pomocą
Klub Ludzi Życzliwych, Wrocław
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie
Pomoc w transporcie darów dla powodzian z Makowa Podhalańskiego
Schronisko Towarzystwa im. św.Brata Alberta, Wrocław
Stowarzyszenie „Zieloni”, Katowice
Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska, Wrocław
Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS – Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”, Oława
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nsze Miasto”
Szansa Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży, Głogów
Wrocławskie Stowarzyszenie Osób Bezdomnych

Oświata

Organizacja Dnia Dziecka w Lubiatowie woj. Lubuskie, dla dzieci okolicznych wsi
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław – zorganizowanie Dnia dziecka
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Wrocław
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Koło Naukowe Studentów – Inst. Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej – wyjazd studentów na Cypr
3 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Warszawa
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – Okręg Wielkopolski, Ostrzeszów
Referendum nt. Integracji Polski z UE, Świdnica 2000
Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście”

Kultura

Zestaw pocztówek „WSCHOWA UTRACONA” – Muzeum Ziemi Wschowskiej
Pożegnanie Wspomnień – Zbiór wierszy Rodryga Wiśniewskiego
9. edycja Back to Business w 2012 roku
Towarzystwo im. F.Chopina, Koło Wrocław
Stowarzyszenie Promocji Kultury i nauki, Wrocław
Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form
Festiwalu „Blues Brothers Day”
Muzeum Ślężańskie:

 1. wystawa malarstwa m.in.. Jerzego Dudy Gracza, Wiesława Ochmana
 2. sfinasowanie publikacji „Czarownice. Funeralia Lednickie 2″

Muzeum Archeologiczne w Głogowie:

 1. IV Przegląd Polskich Zespołów Folklorystycznych „Kresy 98″

Instytut Archeologii, Wrocław:

 1. dotacja na badania sondażowe i wykopaliskowe
 2. sfinansowanie publikacji „Wratislavia Antiqua” t.5
 3. dofinansowanie niemieckiego wydania rozprawy habilitacyjnej prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego pt. „Von Koln nach Krakau”

Legnicki Festiwal Srebra
Muzeum Architektury, Wrocław – zakup archiwalnego litograficznego planu Lwowa z 1848 r.
Muzeum Archeologiczne, Wrocław

 1. wystawa „Współczesna kaligrafia japońska”
 2. wystawa „10 lat temu we Wrocławiu.Wybory 4 czerwca 1989 r”
 3. wydanie „Silesia Antiqua” t. 38, 39
 4. wydanie książki K.Demidziuk „Archiwalaia archeologiczne z terenu Wrocławia do 1945 r.”
 5. adaptacja pomieszczeń magazynowych Muzeum

Trubadurzy – Jubileusz 45 lat

SPORT

Klub Sportowy Gwardia Wrocław, sekcja siatkówki męźczyzn
BUDOKAN Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich
Okręgowy Związek karate, Wrocław
Dolnobrzeski Klub karate
Kolejowy Klub Sportowy POLONIA, Wrocław
AMAROK Stowarzyszenie Miłosników Psów Zaprzęgowych, Wrocław
Wrocławski Klub Szermierki KOLEJARZ
Akademia Wychowania Fizycznego – wyjazd druzyny koszykarzy do Belgii
Miejski Ludowy Klub Sportu POLONIA
Szkoła Podstawowa w Grotowie – biegi przełajowe
Regionalna rada Olimpijska, Wrocław
VIII Międzypowiatowy Turniej Karate, Drezdenko