Badania ratownicze kamienicy na pl. Solnym we Wrocławiu (2016-)

Home/Realizacje/Archeologia/Badania ratownicze kamienicy na pl. Solnym we Wrocławiu (2016-)

Badania ratownicze kamienicy na pl. Solnym we Wrocławiu (2016-)

Akme – Zdzisław Wiśniewski Sp. z o. o. prowadzi ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne w piwnicach i na podwórzu kamienicy pl. Solny 4 we Wrocławiu. W trakcie badań odkryto ceglaną studnię, gotycką sklepioną kolebkowo piwnicę, fundamenty oficyny oraz relikty drewnianych konstrukcji należących niegdyś do trzynastowiecznego zagospodarowania podwórza działki mieszczańskiej. Pozyskano także ciekawy zespół późnogotyckich kafli piecowych z przedstawieniem św. Marcina oraz znanego ze średniowiecznej literatury lisa Reynarda (także Renart, Reinaert, Reineke). Identyczne kafle znane są także z terenu zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu oraz z zamku we Wleniu.

Czas realizacji: 2016 –