Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Home/Realizacje/Archeologia/Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Komponent B3-2 rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. B. Krzywoustego) do ujścia do rzeki Odry oraz budowa obiektów/urządzeń ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra – Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową obiektów mostowych
Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Zakres prac:
– archeologiczne badania powierzchniowe
– nadzór archeologiczny
– badania archeologiczne
Czas realizacji 2015 –