Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Home/Realizacje/Archeologia/Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (2015-)

Komponent B3-1 odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) w ramach budowy kanału ulgi Odra – Widawa
Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Zakres prac:
– archeologiczne badania powierzchniowe
– nadzór archeologiczny
– badania archeologiczne
Czas realizacji 2015 –