Prowadzenie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Zarządu Zieleni Miejskiej (2013-2014)

Home/Realizacje/Archeologia/Prowadzenie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Zarządu Zieleni Miejskiej (2013-2014)

Prowadzenie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Zarządu Zieleni Miejskiej (2013-2014)

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Zakres prac:
– budowa monitoringu wizyjnego na Wyspie Słodowej i Wyspie Bielarskiej we Wrocławiu,
– rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej
we Wrocławiu,
– rewaloryzacja części terenu Wyspy Słodowej we Wrocławiu,
– zagospodarowanie terenu strefy wejściowej do Parku Zachodniego we Wrocławiu –
wejście od strony ulicy Lotniczej we Wrocławiu,
– budowa siłowni terenowej na terenie Wyspy Bielarskiej we Wrocławiu,
– budowa siłowni terenowej na terenie Parku Zachodniego we Wrocławiu,
– budowa „Bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego na wolnym powietrzu,
Bouldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy” w Parku Zachodnim we Wrocławiu,
– zagospodarowanie terenu wokół pomnika barokowej Kolumny Maryjnej na pl. Świętojańskim we
Wrocławiu – Leśnicy.
Czas realizacji: 2013 – 2014