Centrum handlowe "WROCLAVIA" oraz Dworzec Tymczasowy (2014-)

Home/Realizacje/Budownictwo/Centrum handlowe "WROCLAVIA" oraz Dworzec Tymczasowy (2014-)

Centrum handlowe "WROCLAVIA" oraz Dworzec Tymczasowy (2014-)

Wrocław, kwartał ulic Suchej, Joannitów, Dyrekcyjnej, Borowskiej.
Inwestor: Wood Sp. z o. o.
Zakres prac na Dworcu Tymczasowym:
– wykonanie placu manewrowego oraz 13 stanowisk dla pasażerów na terenie dawnego parkigu DDOKP
– wykonanie sieci podziemnych
– prace remontowe Dworca Tymczasowego w gmachu DDOKP
Zakres prac „WROCLAVIA”:
– rozbiórka budynków i obiektów dworca PKS wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego
– rozbiórka podziemnych reliktów zabudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
– wykonanie praz ziemnych wraz z wywozem i utylizacją urobku (335 000 m3)
– wykonanie ogrodzeń pełnych przestawnych o długości ponad 1000 mb
– prowadzenie nadzoru saperskiego
– wykonanie projektu ruchu zastępczego
– wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla pomnika przyrody dębu szypułkowego „Przewodnik”
Czas realizacji: 2014 –