Prace rozbiórkowe budynku dawnego Wydziału Farmacji UM we Wrocławiu (2014-)

Home/Realizacje/Budownictwo/Prace rozbiórkowe budynku dawnego Wydziału Farmacji UM we Wrocławiu (2014-)

Prace rozbiórkowe budynku dawnego Wydziału Farmacji UM we Wrocławiu (2014-)

Wrocław, Pl. Nankiera 1
Inwestor: HB Invest sp. z o. o.
Zakres prac:
– prace archeologiczne w piwnicach budynku dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
– prace rozbiórkowe na poziomie piwnicy i parteru
– prace porządkowe i wywóz gruzu
Czas realizacji: 2014 –