Wrocław, ul. Kolejowa – kompleks budynków mieszkalnych dla TBS

Home/Aktualności, Budownictwo/Wrocław, ul. Kolejowa – kompleks budynków mieszkalnych dla TBS

Wrocław, ul. Kolejowa – kompleks budynków mieszkalnych dla TBS

Przystępujemy obecnie do kolejnej współpracy z naszym długoletnim partnerem PORR S.A. Rezultatem naszej współpracy będzie kolejne mini osiedle, powstające w pobliżu parku i w bardzo dogodny sposób skomunikowane.

Inwestor: TBS WROCŁAW Sp. z o. o.

Planowany zakres prac, którym zajmować się będziemy to:

– rozbiórka budynków, przewidzianych do wyburzenia, ze szczególną uwagą na zabezpieczenie obiektów lub ich fragmentów, które podlegają ochronie konserwatorskiej,

– roboty ziemne wraz z niwelacją wykopu pod fundamenty oraz wywozem i utylizacją urobku,

– zasypywanie wykopów wraz z uzyskaniem wymaganego stopnia zagęszczenia,

– wykonanie instalacji odwadniającej wykop wraz z prowadzeniem nadzoru nad pracami odwadniającymi,

– remediacja gruntu w części wykopu zanieczyszczonego w stopniu przekraczającym dopuszczalny stopień zanieczyszczeń,

– sporządzenie projektów obsługi komunikacyjnej oraz organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzonych prac wraz z ich wdrożeniem,

– prowadzenie prac archeologicznych w zakresie nadzoru i badań, wraz z naukowym opracowaniem wyników.