Budownictwo

Nasza oferta

Firma AKME – Zdzisław Wiśniewski, działająca na ogólnopolskim rynku inwestycyjnym od 1992 r., współpracująca z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi ma przyjemność zaoferować Państwu swoje usługi i zaprezentować swoją dotychczasową działalność.

Szczególnie duże doświadczenie firma AKME – Zdzisław Wiśniewski posiada w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w zespołach staromiejskich i śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską poprzez wykonywanie badań archeologiczno – architektonicznych, wszelkich robót budowlanych, w szczególności rozbiórkowych, ziemnych i zabezpieczających zarówno wykopy, jak i obiekty istniejące oraz projektowane.

Istotą powodzenia firmy AKME – Zdzisław Wiśniewski jest umiejętne połączenie prac projektowych, ziemnych i budowlanych z naukowo – badawczymi z dziedziny archeologii
i historii architektury.

Naszym Klientom zapewniamy korzystną współpracę i usługi w zakresie:
 • pozyskiwania gruntów, nieruchomości oraz oceny ich przydatności dla potrzeb Inwestora,
 • prac poprzedzających inwestycje, w tym kompleksowych naukowych badań archeologicznych, archeologiczno – architektonicznych i archeologiczno – antropologicznych spełniających warunki stawiane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
 • uzgodnień, opinii, zaleceń i pozwoleń konserwatorskich i architektonicznych,
 • sporządzania kompleksowych, wielobranżowych prac projektowych umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonanie zgłoszenia robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przygotowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z jej uzyskaniem,
 • opracowania wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowań archiwalnych, historycznych i urbanistycznych,
 • nadzorów budowlanych,
 • wykonawstwa oraz inwestorstwa zastępczego w pełnym zakresie lub według wytycznych Inwestora, ograniczone np. do przygotowania zabezpieczonego, gotowego wykopu budowlanego,
 • czynności poprzedzających inwestycję w zakresie prac ziemnych,
 • kompleksowych prac budowlanych inwestycji,
 • opracowania projektu rozbiórki, uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz przeprowadzenie prac rozbiórkowych,
 • budowy, przebudowy naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej,
 • realizacji prac zabezpieczających ściany wykopu archeologicznego, budowlanego oraz fundamentów sąsiadujących z inwestycją istniejących budynków,
 • prac geodezyjnych i geotechniczno – hydrologicznych,
 • usuwania zanieczyszczeń gruntowych różnego pochodzenia, w tym niebezpiecznych wraz z konieczną wymianą gruntu,
 • sprawowania nadzorów saperskich, wykrywania i unieszkodliwiania niewypałów i niewybuchów.

Na zamówienie naszych inwestorów zapewniamy fachową obsługę w zakresie konsultacji naukowych w poniższych dziedzinach:

Oceny przydatności nieruchomości dla płynnego przeprowadzenia inwestycji

Antropologii

Archeologii

Architektury

Historii sztuki

Projektowania wielobranżowego

Konserwacji zabytków

Geologii i hydrologii

Budownictwa ogólnego.

Oferta

Oferujemy kompleksowe wykonanie gotowego wykopu archeologicznego, budowlanego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem zabezpieczenia jego ścian, uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę zabezpieczenia, wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym po rozbiórce przebadanych architektonicznie i archeologicznie fundamentów dawnej zabudowy.

Dysponujemy wyspecjalizowanymi zespołami do prac ziemnych i rozbiórkowych, które wymagają ciągłej i pełnej gotowości sprzętu, przy licznych przestojach spowodowanych specyfiką prac archeologicznych.

Współpraca

Jesteś zainteresowany współpracą ? Napisz do nas!