Bernardyńska, Wrocław​

Wykonanie badań archeologicznych i architektonicznych w ramach inwestycji: Budowa budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w instalacje zewnętrzne w kwartale ulic Janickiego – Purkyniego – Bernardyńska we Wrocławiu. Inwestycja położona jest na obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta (wpis do rejestru zabytków decyzją nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967r.), na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego.