Nabycińska, Wrocław​

Wykonanie badań archeologicznych, architektonicznych i antropologicznych w ramach inwestycji: Budowa budynku biurowo – usługowego z trójkondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową układu drogowego w rejonie ulic: Nabycińska, Legnicka i Sokolnicza we Wrocławiu. Podczas badań odkryto relikty fosy, pozostałości murów i posadzek dawnych kamienic i ich oficyn oraz szczątki ludzkie na terenie dawnego cmentarza wojskowego oraz masowe pochówki choleryczne (?) W grobach odkryto 3 złote monety z datami 1748, 1750 i 1750.

https://wiadomosci.wp.pl/wroclaw/skarb-we-wroclawiu-zlote-monety-z-xviii-w-odkryte-w-masowym-grobie-6887312152114817v

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29662955,wroclawscy-archeologowie-odkryli-skarb-trzy-zlote-monety-z.html?disableRedirects=true

https://www.facebook.com/photo?fbid=574465787995843&set=pcb.574467861328969