Przeprowadzenie Badań Archeologicznych I Architektonicznych W Ramach Inwestycji: Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego (Wzgórza Partyzantów) Przy Ul. Piotra Skargi (Róg Ul. Podwale) We Wrocławiu.

Teren Bastionu Sakwowego wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr A/2714/211 z dnia 30.12.1970r. i jednocześnie jest położony na obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta (wpis do rejestru zabytków decyzją nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967r. Prace rozpoczęliśmy w 2022 roku. Podczas wykonywanych wyburzeń w dolnym pawilonie odsłonięte zostały pozostałości ławy fundamentowej znajdującego się tam perystylu oraz niecki po istniejącej fontannie umieszczonej w obrębie kolumnady.

https://investmap.pl/w-centrum-wroclawia-trwa-remont-zabytkowego-wzgorza-partyzantow-dawnego-bastionu-sakwowego-film-zdjecia.a303233

https://gazetawroclawska.pl/skarby-we-wroclawiu-czyli-odkrycie-na-wzgorzu-partyzantow- zobacz-co-tym-razem-znaleziono-zdjecia/ar/c9-17026645

https://www.wroclaw.pl/prezydent-wroclawia/remont-wzgorza-partyzantow

https://investmap.pl/w-centrum-wroclawia-trwa-remont-zabytkowego-wzgorza-partyzantow-dawnego-bastionu-sakwowego-film-zdjecia.a303233