Pułaskiego ATAL​

Przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych w ramach inwestycji:

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z wydzieloną częścią usługową, budynkiem hotelowym oraz garażami podziemnymi i nadziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pułaskiego 48-50 we Wrocławiu.

Odkryte obiekty architektoniczne datowane są na XIX i XX wiek. Relikty architektury murowanej stanowią pozostałości obiektów identyfikowanych z funkcjonowaniem obszaru przynależności kolei (dawn. Oberschlesischen Eisenbahn). Odkryto m. in. obrotnice kołowe, pozostałości różnych typów podkładów fundamentowych torowisk, fundamenty obiektów gospodarczych, konstrukcje drewniane.