Wielorodzinny budynek mieszkalny, Wrocław

Wrocław, ul. Drukarska

Inwestor: OKRE Drukarska Sp. z o. o.

Razem z renomowanym, warszawskim inwestorem i na jego zlecenie zrealizowaliśmy w zakładanym terminie i z pełnym sukcesem wszystkie prace zabezpieczające cześć podziemną budynku. Daliśmy solidne podstawy pod wielorodzinny budynek z usługami i dwupoziomowym garażem, który powstanie w południowej części Wrocławia, przy ul. Drukarskiej, róg Sztabowej.

Zakres zrealizowanych przez AKME prac to:
–        opracowanie projektu wykonawczego ścian szczelinowych w technologii Jet – Grouting i przesłony filtracyjnej wraz z rozporami stalowymi,
–        kompleksowe wykonanie ścian szczelinowych w technologii Jet – Grouting,
–        kompleksowe wykonanie przesłony filtracyjnej,
–        wykonanie oczepu żelbetowego ,
–        zabezpieczenie ściany szczelinowej kotwami gruntowymi i konstrukcją stalową,
–        monitoring terenu.