Wrocław, ul. Nabycińska – budynek biurowo-usługowy wraz z garażem podziemnym

We współpracy z Generalnym Wykonawcą – Eiffage Polska Budownictwo S. A. realizujemy wielozadaniowe prace przy powstającej we Wrocławiu inwestycji INFINITY.

Inwestor: Stone Sp. z o. o.

Zakres realizowanych obecnie prac obejmuje:

– przeprowadzenie prac archeologicznych w zakresie nadzoru badań, wraz z naukowym opracowaniem wyników,
– kompleksowe wykonanie prac ziemnych, a w tym na części wykopu prowadzonych bardzo trudną i uciążliwą metodą podstropową,
– zasypanie przestrzeni między palisadą z kolumn DSM, a ścianą fundamentową,
– wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz przyłącza wodociągowego,
– montaż instalacji zrzutu wody i nadzorowanie odwodnienia wykopu budowlanego,

Wykonanie rozbiórek nawierzchni i ich późniejsze odtworzenie.

Wszystkie prace realizowane są terminowo i zgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia prac z zakresu odpowiedzialnego przez AKME założono na koniec października 2021 roku.