Nabycińska, Wrocław​

Wykonanie badań archeologicznych, architektonicznych i antropologicznych w ramach inwestycji: Budowa budynku biurowo – usługowego z trójkondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową układu drogowego w rejonie ulic: Nabycińska, Legnicka i Sokolnicza we Wrocławiu. Podczas badań odkryto relikty fosy, pozostałości murów i posadzek dawnych kamienic i ich oficyn oraz szczątki ludzkie na terenie dawnego […]

Bernardyńska, Wrocław​

Wykonanie badań archeologicznych i architektonicznych w ramach inwestycji: Budowa budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w instalacje zewnętrzne w kwartale ulic Janickiego – Purkyniego – Bernardyńska we Wrocławiu. Inwestycja położona jest na obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta (wpis do rejestru zabytków decyzją nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967r.), na terenie […]

Pułaskiego ATAL​

Przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych w ramach inwestycji: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z wydzieloną częścią usługową, budynkiem hotelowym oraz garażami podziemnymi i nadziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pułaskiego 48-50 we Wrocławiu. Odkryte obiekty architektoniczne datowane są na XIX i XX wiek. Relikty architektury murowanej stanowią pozostałości obiektów identyfikowanych z […]

Przeprowadzenie Badań Archeologicznych I Architektonicznych W Ramach Inwestycji: Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego (Wzgórza Partyzantów) Przy Ul. Piotra Skargi (Róg Ul. Podwale) We Wrocławiu.

Teren Bastionu Sakwowego wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr A/2714/211 z dnia 30.12.1970r. i jednocześnie jest położony na obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta (wpis do rejestru zabytków decyzją nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967r. Prace rozpoczęliśmy w 2022 roku. Podczas wykonywanych wyburzeń w dolnym pawilonie odsłonięte zostały pozostałości ławy fundamentowej znajdującego się tam perystylu oraz […]